A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KƠPAKƠLƠNG                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       _________________                                                              _________________________

         

             Số: …/KH                                                                         ĐăkBlà, ngày 18 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

          - Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Căn cứ Công văn số 52/PGD&ĐT-TCCB ngày 22/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc thực hiện chuẩn bị công tác xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh và công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019. Trường TH KơPaKơL rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển trường lớp và công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:

1. Mục đích: Để chuẩn bị tốt các điều kiện, nắm bắt số liệu vận động học sinh ra lớp năm học tới đạt kết quả, sát với tình hình thực tế số học sinh hiện có trên địa bàn xã ĐăkBlà. Nhà trường xây dựng Kế hoạch phát triển trường lớp và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để huy động tối đa học sinh trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn ra lớp đúng theo quy định Điều lệ trường Tiểu học. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và phổ cập giáo dục của xã nhà.

Nâng dần tỷ lệ học sinh đến trường lớp, tăng cả về số lượng và chất lượng, ổn định nề nếp thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong các Quy chế tổ chức hoạt động và tuyển sinh bậc học Tiểu học.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Độ tuổi tuyển sinh:

Tuyển vào các lớp Tiểu học thực hiện theo Điều lệ Trường Tiểu học quy định

2. Đối tượng tuyển sinh:

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum, nhà trường tổ chức tuyển sinh học sinh trong độ tuổi tiểu học có hộ khẩu thường trú tại xã ĐăkBlà thành phố Kon Tum vào học để định biên đảm bảo đủ sĩ số học sinh/lớp.

Dựa vào số học sinh theo điều tra thống kế trên địa bàn và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2017 – 2018. Cụ thể tuyển các em (kể cả học sinh kinh và DTTS) trong độ tuổi từ 6 tuổi (sinh  năm 2012).

Tổng số học sinh năm học 2018-2019 dự kiến 15 lớp với 293 học sinh, dân tộc 198.

3. Kế hoạch tuyển sinh:

* Danh sách học sinh năm học 2017-2018 chuyển lên năm học 2018-2019, tổng số: 220, nữ 87, dân tộc 157, nữ dân tộc 66, cụ thể:

- Điểm chính: Thôn Kon Tu 1, Kon Tu 2, Kon Ri Xút, Đội 12, Thôn Đăk Hưng

+ HS lớp 1 chuyển lên lớp 2: 2 lớp, tổng số 37, dân tộc 18

+ HS lớp 2 chuyển lên lớp 3: 2 lớp, tổng số 38, dân tộc 20

+ HS lớp 3 chuyển lên lớp 4: 2 lớp, tổng số 54, dân tộc 44

+ HS lớp 4 chuyển lên lớp 5: 2 lớp, tổng số 54, dân tộc 38

- Điểm trường thôn Kon Kơ Pắt:

+ HS lớp 1 chuyển lên lớp 2: 1 lớp, tổng số 10, dân tộc 10

- Điểm trường thôn Kon Hring:

+ HS lớp 1 chuyển lên lớp 2: 1 lớp, tổng số 15, dân tộc 15

+ HS lớp 2 chuyển lên lớp 3: 1 lớp, tổng số 12, dân tộc 12

* Danh sách tuyển mới trong năm học 2018-2019, tổng số 73, dân tộc 41, cụ thể:

- Điểm chính: Thôn Kon Tu 1, Kon Tu 2, Kon Ri Xút, Đội 12, Thôn Đăk Hưng.

+ HS MG lớn chuyển lên lớp 1: 2 lớp, 49 học sinh, dân tộc 17.

- Điểm trường thôn Kon Kơ Pắt:

+ HS MG lớn chuyển lên lớp 1: 1 lớp, 15 học sinh, dân tộc 15.

- Điểm trường thôn thôn Kon Hring:

+ HS MG lớn chuyển lên lớp 1: 1 lớp, 9 học sinh, dân tộc 9.

4. Thời gian tuyển sinh: Thu nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 15/7/2018. Thời gian xét tuyển từ ngày 01/08 – 5/8/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục&Đào tạo thành phố phê duyệt.

2. Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tham mưu với Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019.

 

 

  Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

  • UBND xã ĐăkBlà (b/c)
  • Phòng GD&ĐT (b/c)
  • Các thành viên trong HĐTS
  • Lưu VPT

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết