A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch công tác tháng 4 năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 4 năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD – ĐT TP KON TUM  CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KƠPAKƠLƠNG                      Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2016

 

TUẦN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Thực hiện chương trình tuần 30

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 30 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn tổ 1.

- CM nhà trường – TTCM – các bộ phận nhà trường hoàn thành  kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra HC-CN nhà trường.

- Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.(8 GVCN).

- Kiểm tra phần thi năng lực GV giỏi cấp trường.

- Hoàn thành đánh giá xếp loại chuẩn NNGVTH.

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Đội tiếp tục tập luyện để Hội đồng đội về kiểm tra Đội.

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học hoàn thành nộp vào cuối tháng.

- Họp hội đồng sư phạm.

 

- Tiếp tục sửa chữa hệ thống điện, quạt của trường.

- Đổ bê tông tiếp sân trường.

GV

GVCN

GV

 

BGH

HT

 

BGH-GV

BGH-GV

TT-HT

GV-TPTĐ

 

GV-TPTĐ

BKTNBTH

 

CB-GV-NV

KT-HT

KT-HT

Từ 04/4-104/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

 

08/4/2016

04/4/2016

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

 

8/4/2016

 

Cả tuần

9,10/4/2016

2

Thực hiện chương trình tuần 31

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 31 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Hoàn thành công bố kết quả bình bầu GVCN giỏi cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ GV-TCM ( tổ 2)

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Đội tiếp tục tập luyện để Kiểm tra công tác Đội năm học

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học

- Nộp kế hoạch tu sửa CSVC trường lớp trong hè.

 

GVCN

GV

 

PHT

BGH

GVTPTĐ

 

GV-TPTĐ

BKTNBTH

HT- KT

Từ 11/4-15/4/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

Cả tuần

15/4/2016

 

 

3

 

 

Thực hiện chương trình tuần 32

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 32 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra hồ sơ TCM-GV ( khối 3).

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Chuẩn bị cho công tác kiểm tra công tác Đội.

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học.

- Hoàn thành Đánh giá chuẩn NNGVTH

 

GVCN

GV

 

BGH

GV-TPTĐ

 

TPTĐ

BKTNBTH

HT-TTCM

 

Từ 18- 22/4/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

Cả tuần

 

4

Thực hiện chương trình tuần 33

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 33 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- CM nhà trường – TTCM kiểm tra hồ sơ GV, tổ chuyên môn

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Đội tiếp tục tập luyện để tham gia thi TPTĐ giỏi cấp thành phố.

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học hoàn thành nộp vào cuối tháng 4.

 

 

GVCN

GV

 

BGH-TTCM

 

YT-TPT

 

TPTĐ

 

BKTNBTH

 

 

Từ 25- 29//4/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cuối tháng 4

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: [Kontum]
Nguồn: kopakolong.kontumcity.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan