A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch công tác tháng 3 năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác tháng 3 năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD – ĐT TP KON TUM  CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KƠPAKƠLƠNG                      Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2016

 

 

TUẦN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Thực hiện chương trình tuần 25

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 25 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Nộp SKKN xếp loại tốt về PGD&ĐT ( 4 sản phẩm).

- CM nhà trường – TTCM – các bộ phận nhà trường thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra HC-CN nhà trường.

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Đội tiếp tục tập luyện để tổ chức tốt ngày hội rèn luyện chuyên hiệu đội viên tháng 3.

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học hoàn thành nộp vào cuối tháng.

- Chuyên môn nhà trường cho  bốc thăm thi GV giỏi tiết bắt buộc.

- Các tổ hoàn thành tiết dạy đánh giá chuẩn NN, chuẩn bị các minh chứng để GV tự đánh giá, tổ đánh giá ở tháng 3/2016

GV

GVCN

GV

 

BGH

HT

 

BGH-TT-

 

GV-TPTĐ

 

Tổ kiểm tra

 

TPTĐ

 

BKTNBTH

 

 

Từ 29/2_5/3/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

01/3/2016

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Ngày 29/2/2016

 

Cuối tháng 3

 

2

Thực hiện chương trình tuần 26

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 26 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Nộp Hồ sơ bình bầu GVCN giỏi cấp trường.

- CM nhà trường – TTCM – các bộ phận nhà trường thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra HC-CN nhà trường.

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Đội tiếp tục tập luyện để tổ chức tốt ngày hội rèn luyện chuyên hiệu đội viên tháng 3.

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học hoàn thành nộp vào cuối tháng.

- Dự giờ GV giỏi cấp trường tiết 2.

 

- Các tổ hoàn thành tiết dạy đánh giá chuẩn NN, chuẩn bị các minh chứng để GV tự đánh giá, tổ đánh giá ở tháng 3/2016

GV

GVCN

GV

 

Các tổ CM

HT

 

BGH-TT-

 

GV-TPTĐ

 

Tổ kiểm tra

 

Giám khảo

 

GV-TCM

 

 

Từ 7/3- 12/3/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cuối tháng 3

 

 

3

 

 

Thực hiện chương trình tuần 27

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 24 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- CM nhà trường – TTCM – các bộ phận nhà trường thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra HC-CN nhà trường.

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Tổ chức tốt ngày hội rèn luyện chuyên hiệu đội viên tháng ngày 26/3.

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học hoàn thành nộp vào cuối tuần.

- Chuyên môn nhà trường tiếp tục thi GV giỏi tiết bắt buộc.

 

- Các tổ hoàn thành tự  đánh giá chuẩn NN, tổ đánh giá ở cuối tháng 3/2016

GV

GVCN

GV

 

BGH

 

BGH-TT

 

TPTĐ

 

GV-HS

 

BGK

 

BKTNBTH

 

Từ 21- 26/3/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cuối tháng 3

4

Thực hiện chương trình tuần 28

- Duy trì SSHS và nâng cao tỉ lệ chuyên cần trên lớp

- Thực hiện nghiêm túc KHDH tuần 28 và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- CM nhà trường – TTCM – các bộ phận nhà trường thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra HC-CN nhà trường.

- Duy trì các hoạt động LĐ -  VS trường lớp – thể dục giữa giờ, múa hát sân trường.

- Đội tiếp tục tập luyện để tham gia thi TPTĐ giỏi cấp thành phố.

- Các tổ kiểm tra nội bộ trường học hoàn thành nộp vào cuối tháng 3.

- Chuyên môn nhà trường hoàn thành phần thi GV giỏi tiết bắt buộc. Tổ chức phần thi nhận thức.

- Các tổ hoàn thành đánh giá chuẩn NN,

GV

GVCN

GV

 

GV-BGH

 

GV

 

GV-HS

 

TPTĐ

 

BKTNBTH

 

TTCM-GV

Từ 28- 2//4/2016.

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cả tuần

 

Cuối tháng 3

 

Cuối tháng 3

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: [Kontum]
Nguồn: kopakolong.kontumcity.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan