28/12/16  Giới thiệu  94
Tập huấn công nghệ thông tin
 18/02/16  Giới thiệu  147
KơPaKơLơng sinh ngày 19 tháng 8 năm 1948, là anh hùng lực lượng vũ trang của quân giả phóng miền Nam Việt Nam, quê ở xã IaPia, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai.
 15/03/13  Giới thiệu  92
Trường TH Kơpakơlơng (được mang tên anh hùng dân tộc Kơpakơlơng người Gia-rai ở Tây nguyên ) và được tách từ trường tiểu học Đăkblà2.